[Βιβλιοκριτική] Τζέρπος, Δημήτριος, Εφόδιον ζωής - Η μετάδοση της Θ. Κοινωνίας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 702-703

Issue:
Pages:
702-703
Subject:
Subject (LC):
Notes:
π. Δημητρίου Τζέρπου, Δρ. Θ., Εφόδιον ζωής - Η μετάδοση της Θ. Κοινωνίας στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν κίνδυνο θανάτου, (Συμβολή στην Ποιμαντική Λειτουργική, Εκδόσεις «Τήνος», Αθήνα 2001, σχ. 21x14, σσ. 134.