[Βιβλιοκριτική] Munnich, Olivier (ed.), Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 711-713

Issue:
Pages:
711-713
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
SEPTUAGINTA. Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum. Vol XVI, pars 2, Susanna - Daniel - Bel et Draco, editio secunda. Edidit Olivier Munnich, Göttingen 1999, σελ. 407 (Δευτέρα κριτική έκδοσις του ελληνικού κει­μένου του βιβλίου του Δανιήλ).