[Βιβλιοκριτική] Μπαλατσούκας, Σωτήριος Ι., Ορθόδοξος μοναχισμός. Μαρτύριο και μαρτυρία

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 713-715

Issue:
Pages:
713-715
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σωτηρίου Ι. Μπαλατσούκα: Ορθόδοξος Μοναχισμός. Μαρτύριο και Μαρτυρία. Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 80.