[Βιβλιοκριτική] Phronema 15 (2000), Annual review of St. Andrew ’s Greek Orthodox Theological College

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 725-727

Issue:
Pages:
725-727
Parallel Title:
Φρόνημα 15 (2000) Ετήσια Έκδοσις του Ελληνικού Ορθοδόξου Κολλεγίου του Αποστόλου Ανδρέου
Subject:
Subject (LC):
Notes:
PHRONEMA 15 (2000), Annual Review of St. Andrew ’s Greek Orthodox Theological Colllege, Sydney, Australia, pp. 150, Pictures.Φρόνημα 15 (2000) Ετήσια Έκδοσις του Ελληνικού Ορθοδόξου Κολλεγίου του Αποστόλου Ανδρέου, Σύνδεϋ Αυστραλία, σελίδες 150. Φωτογραφίαι.