[Βιβλιοκριτική] Βαλάκου - Θεοδωρούδη, Μαλαματή, Το νομικό περίγραμμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια της Διεθνούς Κοινότητας

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 727-741

Issue:
Pages:
727-741
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαλαματή Βαλάκου - Θεοδωρούδη, «Το νομικό περί­γραμμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πλαίσια της Διεθνούς Κοινότητας».