[Βιβλιοκριτική] Κονιδάρης, Ιωάννης, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 744-745

Issue:
Pages:
744-745
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννη Κονιδάρη, Εγχειρίδιο Εκκλησιατικού Δικαίου, εκδό­σεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000, σ. 268.