[Βιβλιοκριτική] Sodi, Manlio; Triacca, Achille M., Dizionario di Omiletica

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.72, No.2, 2001, pages 746-748

Issue:
Pages:
746-748
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Dizionario di Omiletica,a cura di Manlio Sodi - Achille M. Triacca, Editrice Elle di Ci - Editrice Velar, Torino - Pergamo, 1998.