Η συνταγματική κατοχύρωσις του μαθήματος των θρησκευτικών παρ’ ημίν και εν τη αλλοδαπή

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 311-352

Issue:
Pages:
311-352
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διάλεξις δοθείσα την 17.1.1996 εις την αίθουσαν του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών συμπληρωθείσα και εμπλουτισθείσα διά της νεωτέρας βιβλιογραφίας και νομολογίας.Περιέχει σημειώσεις