Μιχαήλ Κηρουλάριος και Πέτρος Αντιοχείας : παράλληλες προσεγγίσεις στις δυτικές καινοτομίες

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΜΔ, No.1, 2009, pages 565-579

Issue:
Pages:
565-579
Section Title:
1054-1204-2004: δύο επέτειοι με κοινή δυναμική στις σχέσεις Ανατολής-Δύσεως: επιστημονικό συνέδριο (12 Ιανουαρίου 2005)
Author:
Subject:
Subject (LC):