[Βιβλιοκριτική] Γεδεών, Μανουήλ Ι., Πατριαρχικοί πίνακες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 376-380

Issue:
Pages:
376-380
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 2η Έκδ., Αθήναι 1996, σελ. 921, με επιμέλεια του Νικολάου Φορόπουλου.