[Βιβλιοκριτική] Στάθη, Πηνελόπη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 380-383

Issue:
Pages:
380-383
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πηνελόπης Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς, Πατριάρχης Ιερο­σολύμων. Πρόδρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. [Ανάλεκτα της καθ’ ημάς Ανατολής 6], Σύνδεσμος των εν Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1999, σσ. 362.