[Βιβλιοκριτική] Καλαντζάκης, Σταύρος Ε. Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 383-387

Issue:
Pages:
383-387
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σταύρου Ε. Καλαντζάκη, Δρος Θ., Καθηγητού Πανεπιστη­μίου, Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης, Εκδόσεις Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 484.