[Βιβλιοκριτική] Μούρτζιος, Ιωάννης Χ., Θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στο βιβλικό Ισραήλ

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.71, No.1, 2000, pages 387-390

Issue:
Pages:
387-390
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννη X. Μουρτζίου, Θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις στο βιβλικό Ισραήλ, Εκδόσεις Παναγιώτη Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 200.