Έμφαση στην ετερότητα : εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στα ισπανικά σχολεία προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2010, pages 99-106

Issue:
Pages:
99-106
Author:
Abstract:
The author of this paper discusses issues related to the new inclusive and special education policy in Spain. More specifically, she describes in detail the system of support implemented within Spanish school system during the last decades in order to ensure the integration of children with special educational needs and disabilities, as well as to promote the inclusive philosophy.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δομές εκπαιδευτικής υποστήριξης, μαθητές με ειδικές ανάγκες, ισπανικό σχολικό σύστημα
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία