Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση : η οπτική της Πορτογαλίας

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2010, pages 107-111

Issue:
Pages:
107-111
Author:
Abstract:
This brief article tries to summarize the present legal and practical standpoint of the Special Education in Portugal. The Law 319/91 was replaced by the new and controversial Law 3/2008. Then, since January 2008 the inclusion model is a legal requirement in Portugal.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ειδική αγωγή, ενταξιακή εκπαίδευση, Πορτογαλλία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία