Σχολεία με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2010, pages 113-125

Issue:
Pages:
113-125
Author:
Abstract:
The idea of full-service schooling has aroused considerable interest. In the United States a range of initiatives have been taken; and it has been considered as a serious policy option in Britain and Australia. In this article, the author describes in details the system of functioning, as well as the positive aspects of this new school model.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
σχολεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών, διευρυμένα σχολεία, παιδιά με αναπηρίες
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία