Βελτίωση της κοινωνικο-συναισθηματικής και ακαδημαϊκής στήριξης όλων των μαθητών και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρίες

Part of : Επιστήμες Αγωγής ; No.3, 2010, pages 127-134

Issue:
Pages:
127-134
Author:
Abstract:
Based on the work of Elias and his colleagues regarding the implementation of socialemotional programs within school settings, the author discusses the challenges and possible solutions to improve outcomes for students with mental health needs. From the point of view of a special educator, he essentially focuses his comments on the potentials benefits of schoolwide approaches for students with the greatest psychosocial needs. He also supports the idea of the integration of social-emotional and academic support as the best approach to assure that no child and especially those with mental health needs will be left behind.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη, μαθητές με ψυχικές διαταραχές, ολιστικό σχολείο
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία