Αναπτύσσοντας τις δεξιότητες κατανόησης στη δεύτερη/ξένη γλώσσα με την υποστήριξη των ΤΠΕ

Part of : Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση ; Vol.2, No.3, 2009, pages 273-290

Issue:
Pages:
273-290
Author:
Abstract:
Η έκθεση σε άφθονο γλωσσικό εισαγόμενο (σε μορφή προφορικού ή γραπτού λόγου) με την υποστήριξη κειμένων, ήχου, εικόνων και βίντεο, καθώς και η δυνατότητα συνδυασμού όλων των παραπάνω μέσων για την πολυμορφική παρουσίαση του γλωσσικού υλικού έχει οριστείως αναγκαία συνθήκη για την Κατάκτηση της Δεύτερης Γλώσσας (Second Language Acquisition).Η πραγμάτωση της παραπάνω συνθήκης συνιστά το «δυνατό σημείο» των πολυμεσικών τεχνολογιών. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης στη δεύτερη/ξένη γλώσσα ευνοείται ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Υποβοηθούμενης από την Τεχνολογία Εκμάθησης της Ξένης Γλώσσας και αναδεικνύει τις πολλαπλές δυνατότητες του ηλεκτρονικού μέσου, το οποίο υποστηρίζει και επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό των γλωσσικών δεδομένων.Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας γενικά -και οι πολυμεσικές τεχνολογίες ειδικότερα- προκειμένου να βοηθηθεί ο σπουδαστής της ξένης γλώσσας στην ανάπτυξη των προσληπτικών δεξιοτήτων στη γλώσσα-στόχο, στην ικανότητα, δηλαδή, να κατανοεί το γλωσσικό εισαγόμενο σε επίπεδο προφορικού και γραπτού λόγου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία