Ανάλυση λόγου και ψυχοθεραπεία : εξετάζοντας το ρόλο του θεραπευτή

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.5, No.1, 2008, pages 58-78

Issue:
Pages:
58-78
Parallel Title:
Discourse analysis and psychotherapy : examining the therapists role
Section Title:
Qualitative research in psychology
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάλυση λόγου, κοινωνικός κονστρουξιονισμός, κριτική κλινική ψυχολογία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία