Αναδεικνύοντας το ρόλο των κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων λόγου στον ψυχικό πόνο : η συμβολή της ποιοτικής έρευνας της ψυχοθεραπείας

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.5, No.1, 2008, pages 79-98

Issue:
Pages:
79-98
Parallel Title:
Highlighting the role of sociocultural discourses in mental distress : the contribution of qualitative psychotherapy research
Section Title:
Qualitative research in psychology
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ανάλυση λόγου, κοινωνικοπολιτισμικά συστήματα λόγου, ψυχικός πόνος, ψυχοθεραπεία
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία