Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εκφοβισμό στο σχολείο

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.8, No.1, 2011, pages 66-95

Issue:
Pages:
66-95
Parallel Title:
Secondary education teachers΄ knowledge and views about school bullying
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκφοβισμός στο σχολείο, φύλο, secondary education teachers, school bullying, gender
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία