Αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στην έννοια του εαυτού και τη σχολική επίδοση, την προετοιμασία για το σχολείο και την ικανοποίηση από τη ζωή : μια διαχρονική μελέτη

Part of : Hellenic journal of psychology ; Vol.8, No.1, 2011, pages 96-122

Issue:
Pages:
96-122
Parallel Title:
Reciprocal effects between self-concept and school performance, preparation for school, and life satisfaction : a longitudinal study
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
έννοια του εαυτού, μοντέλο αμοιβαίων επιδράσεων, σχολική επίδοση
Notes:
Περιέχει σχήματα και βιβλιογραφία