Μη τυπικές πλευρές της αναλογίας

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 69-76

Issue:
Pages:
69-76
Section Title:
Άρθρα = Articles
Author:
Abstract:
Αnalogy, generally incorporated into morphological change, is related with certain nonformaΙ aspects of grammatical structure as iconicity, speech production and speech perception, as well as, language acquisition. Ιn this paper it is shown in brief that: (i) the relation of analogy with meaning and form is connected with the principle one meaning - one form implied by iconicity, (ii) speakers and hearers produce and perceive analogy according to creativity, but also to strategies that facilitate communication, and (iii) in language acquisition regularized analogical forms are abduced by children.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Ευχαριστώ πολύ την Δέσποινα Μαρκοπούλου για τις πολύτιμες επισημάνσεις