Η σύνταξη του μορίου για

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 77-91

Issue:
Pages:
77-91
Section Title:
Άρθρα = Articles
Author:
Abstract:
Ιn this articΙe we study the behaviour of the stressed yia, which is constructed with subjunctive and imperative and its relation to the preposition yia. Following Christides & Nikiforidu (1994)' we are trying to show that, despite their different etymology, the two elements appear as two different versions of a polysemous word. More specifically, the stressed yia is considered as an intransitive version of the preposition yia, if we extend the notion of transitivity.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία