Η κειμενική στάση κατά την ανάπτυξη του γραπτού λόγου

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 127-141

Issue:
Pages:
127-141
Section Title:
Άρθρα = Articles
Author:
Abstract:
This paper explores the phenomenon of discourse stance, as introduced by Berman (2M)' in texts written by first and second foreign language Greek secondary education students. Discourse stance involves, according to Berman, orientation to the writeη reader etc., the writer's attitude and generality. We identify the means by which these aspects of discοurse stance are presented in our data and suggest that their treatment by students can be improved by the methodical teaching of genre conventions in school.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφία