Ο λεξικογραφικός χειρισμός των εθνικών κύριων ονομάτων με μεταφορική σημασία

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 169-198

Issue:
Pages:
169-198
Section Title:
Άρθρα = Articles
Author:
Abstract:
This paper discusses the general issue of national proper names with metaphoric meaning in lexicography. More specifically we investigate a) to what extent dictionaries contain such names in their entry-words, given that they are considered to belong in the borderline between common and proper names and b) what types of information are given in their definitions. This study, based on contemporary monolingual Modern Greek dictionaries, reveals many inconsistencies, which betray the perplexity of the lexicographer when it comes to accounting for proper names with metaphorical meaning.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, παράρτημα και βιβλιογραφία