[Βιβλιοκριτική] Adrados, Francisco R., Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις απαρχές ως τις μέρες μας

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.17, 2006, pages 225-230

Issue:
Pages:
225-230
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Francisco R. Adrados, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις απαρχές ως τις μέρες μας. Μετάφραση: AΙicia Villar Lecumberri, Επιμέλεια Γιάννης Αναστασίου & Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Αθήνα 2003: Εκδόσεις Παπαδήμα, σελίδες 567., Περιέχει βιβλιογραφία