[Βιβλιοκριτική] Burling, Robbins, Ο πίθηκος που μιλάει

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.18, 2010, pages 69-75

Issue:
Pages:
69-75
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Burling, Robbins 2009. Ο πίθηκος που μιλάει. (Μετάφραση Νίκος Βέργης). Αθήνα: Νεφέλη., Περιέχει βιβλιογραφία