[Βιβλιοκριτική] Kλαίρης, Xρήστος, Λειτουργική γλωσσολογία

Part of : Γλωσσολογία ; Vol.18, 2010, pages 77-81

Issue:
Pages:
77-81
Section Title:
Βιβλιοκρισίες = Reviews
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κλαίρης, Χρήστος 2007. Λειτουργική γλωσσολογία. (Μετάφραση Ελένη Σελλά-Mάζη. Τίτλος γαλλικού πρωτοτύπου: Vers une linguistique inachevée, Louvain: Peeters, 2005). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Σειρά «Γλώσσα-Κείµενο-Επικοινωνία»., Περιέχει βιβλιογραφία