Από το laissez-faire στο κοινωνικό κράτος και ο Leviathan

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.33, No.3-4, 1983, pages 189-199

Issue:
Pages:
189-199
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία