Η ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα : 1962-81

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.33, No.3-4, 1983, pages 251-292

Issue:
Pages:
251-292
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, παραρτήματα και βιβλιογραφία