Η ανάλυση της περιφερειακής οργάνωσης θα προϋποθέσει συγκροτήσεις της περιφερειακής πολιτικής

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.33, No.3-4, 1983, pages 364-387

Issue:
Pages:
364-387
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, σχήματα, χάρτες και βιβλιογραφία