Η χρησιμοποίηση των πινάκων εισροών-εκροών για τον εντοπισμό των ηγετικών κλάδων στην ελληνική οικονομία

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.3-4, 1984, pages 626-646

Issue:
Pages:
626-646
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία