Ο πληθωρισμός ως φόρος και η περίπτωση της Ελλάδας

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.3-4, 1984, pages 647-675

Issue:
Pages:
647-675
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, σχήματα και βιβλιογραφία