Εφαρμογή των σφηνοειδών στον προσδιορισμό κατανομών υστερήσεων

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.2, 1984, pages 301-310

Issue:
Pages:
301-310
Author:
Abstract:
Η θεωρία των σφηνοειδών έτυχε μεγάλης αναπτύξεως κατά την τελευταία εικοσαετία, βρίσκοντας μεγάλη εφαρμογή σε πολλά τεχνικά και φυσικά προβλήματα. Ειδικώτερα στη Στατιστική συνέβαλε τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο και στη βελτίωση της μεθοδολογίας επιλύσεως. Στα επόμενα δίνουμε ένα παράδειγμα για τον προσδιορισμό των κατανομών με υστέρηση επιδράσεως τυχαίων μεταβλητών (lag distributions) που εμφανίζονται σε πολλά οικονομετρικά μοντέλα. Όπως προκύπτει από την παρατιθέμενη μεθοδολογία, η προσέγγιση είναι πολυπλοκώτερη, σε σύγκριση με άλλες μεθόδους. Η ανάπτυξη, όμως, αλγορίθμων και η χρήση των υπολογιστικών μηχανών διευκολύνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας, η οποία, σε συνδυασμό με την καλλίτερη ακρίβεια, κρίνεται προσφορώτερη για τη διερεύνηση οικονομετρικών μοντέλων.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οικονομετρία
Notes:
Περιέχει πίνακα και βιβλιογραφία