Η σημασία των τάσεων της μόδας των χρωμάτων, οι κύκλοι ζωής τους και η έγχρωμη διαφήμιση

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.2, 1984, pages 340-360

Issue:
Pages:
340-360
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
marketing
Notes:
Περιέχει διαγράμματα και βιβλιογραφία