Μεθοδολογία ποιοτικού marketing : η ανάλυση αγοράς

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.2, 1984, pages 361-385

Issue:
Pages:
361-385
Author:
Abstract:
Στο άρθρο αυτό αναπτύσσεται μια πρωτότυπη μεθοδολογία ανάλυσης αγοράς βασισμένη σε πολυδιάστατα μοντέλα ποιοτικής ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Σε μια πρώτη φάση περιγράφονται οι βασικές αρχές του μοντέλου UTA με πολλαπλά κριτήρια των Jacquet - Lagrèze και Σίσκου. Δίνεται ένα αριθμητικό παράδειγμα, παρμένο από συγκεκριμένη μελέτη, για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του μοντέλου στη μελέτη συμπεριφοράς. Στη συνέχεια προτείνεται μια σταδιακή διαδικασία που επιτρέπει τη μελέτη μιας αγοράς και τη σύλληψη δυνατών στρατηγικών για λανσάρισμα νέων προϊόντων. Η παρουσίαση της γίνεται με βάση πρωτότυπη μελέτη που έγινε το 1979 στη Γαλλία για λογαριασμό του Συνεταιρισμού «Ξυλουργοί της Γαλλίας». Η μελέτη αφορούσε το λανσάρισμα στην αγορά των θαλάσσιων σπορ ενός νέου αθλητικού παιγνιδιού. Σε τελική φάση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από δημοσκόπηση δύο χαρακτηριστικών τύπων πληθυσμού καθώς και η ανάλυση των συνεπειών διαφόρων πολιτικών επένδυσης.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
συμπεριφορά καταναλωτή
Notes:
Περιέχει σχήματα, πίνακες και βιβλιογραφία