Συγκριτική ανάλυση του ελληνικού συστήματος φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του συστήματος που ισχύει στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.2, 1984, pages 386-399

Issue:
Pages:
386-399
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες