[Βιβλιοκριτική] Προδρομίδης, Κ. Π.; Αναστασάκος Ζ. Ν., The deteiminnats Greece's commodity trade 1961-1978, Λίβας, Πέτρος Χ., Ανάλυση της απασχολήσεως κατά κλάδους της ελληνικής οικονομίας, Κατσανέβας, Θεόδωρος Κ., Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα: το θεσμικό πλαίσιο και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, Παπαχατζής, Γεώργιος, Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα διοικητικού δικαίου

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.34, No.2, 1984, pages 400-404

Issue:
Pages:
400-404
Section Title:
Επιθεώρηση βιβλίων
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κ. Π. Προδρομίδη και Ζ. Ν. Αναστασάκου: The Deteiminnants Greece's Commodity Trade 1961 - 1978 (σελ. 188 - Έκδοση Κ.Ε.Π.Ε.), Πέτρου Χ. Λίβα: Ανάλυση της απασχολήσεως κατά κλάδους της Ελληνι­κής οικονομίας (σελ. 92 - Έκδοση Κ.Ε.Π.Ε.), Θόδωρου Χ. Κατσανέβα: Εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα : Το θεσμι­κό πλαίσιο και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις (σελ. 192 -Έκδοση Κ.Ε.Π.Ε.), Γεωργίου Παπαχατζή: Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικη­τικού δικαίου. Έκδοση 6η, τόμοι δύο, σελίδες συνολικά 960 (Αθήνα, 1983).