Ανάλυση της ζήτησης του ελαιόλαδου στην ελληνική αγορά

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.35, No.3-4, 1985, pages 356-371

Issue:
Pages:
356-371
Parallel Title:
Demand analysis for olive - oil in the Greek Market
Author:
Abstract:
Το αντικείμενο αυτού του άρθρου είναι να εκτιμηθούν οι αντιδράσεις της ζήτησης του ελαιολάδου στους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντας όπως είναι το εισόδημα του καταναλωτή, η τιμή του προϊόντος, οι τιμές των βρωσίμων σπορέλαιων και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, στην Ελληνική αγορά. Η ανάλυση των χρονολογικών σειρών πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη συνολική ποσότητα ελαιολάδου που καταναλίσκεται ετησίως κατά κεφαλή, τη λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου και βαμβακελαίου και το προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα, σε σταθερές τιμές, για τη περίοδο 1954- 1975. Οι μέθοδοι της παλινδρόμησης των πρώτων διαφορών και των γενικών διαφορών χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης που παρουσιάστηκε στο μοντέλο των ελάχιστων τετραγώνων. Το μοντέλο της παλινδρόμησης των γενικών διαφορών φαίνεται πως έδωσε τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης - ρ - ήταν ίσος με 0.14. Η καλύτερη εκτίμηση του συντελεστή ελαστικότητας σε σχέση με το εισόδημα είναι 0.73, σε σχέση με τη τιμή του ελαιολάδου είναι (-1) και του συντελεστή της σταυροειδούς ελαστικότητας ζήτησης ελαιολάδου σε σχέση με τη τιμή του βρώσιμου βαμβακελαίου κυμαίνεται από 0.7 μέχρι 0.8.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
econometrics
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία