Πρόσθετοι τρόποι οιονεί έμμεσης εκτέλεσης για απαιτήσεις αθλητών κατά αθλητικών ανωνύμων εταιριών : η άσκηση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) ως μέσο εξαναγκασμού των ομάδων προς εξόφληση των οφειλών τους

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.11, No.Α, 2005, pages 31-52

Issue:
Pages:
31-52
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο Καθηγήτριας Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή.