Αλληλασφαλιστικές ενώσεις προστασίας και αποζημίωσης : διεθνής, κοινοτική και Ελληνική διάσταση του θεσμού

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.12, No.Β, 2006, pages 375-396

Issue:
Pages:
375-396
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εισήγηση στη διημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα «Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλιση» (Χίος, 12-13 Μαΐου 2006).