Σύγχρονες τάσεις του δικαίου της ΑΕ : από την καταστατική αυστηρότητα στην ώσμωση με τις εξωεταιρικές συμφωνίες

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Δ, 2008, pages 963-986

Issue:
Pages:
963-986
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Προδημοσίευση από τον Τόμο εις μνήμην Θ. Λιακόπουλου.Εισήγηση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Καστοριά, 31 Οκτωβρίου, 1 και 2 Νοεμβρίου 2008, με γενικό θέμα «Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρείας».