Ανάλυση ενός ορισμού της συμβάσεως καταθέσεως

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Δ, 2008, pages 987-990

Issue:
Pages:
987-990
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):