Τραπεζικά συστήματα σε κρίση : η Ιαπωνική εμπειρία της δεκαετίας του 1990

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Δ, 2008, pages 1006-1017

Issue:
Pages:
1006-1017
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):