Η ακυρότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.14, No.Β, 2008, pages 459-472

Issue:
Pages:
459-472
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):