Εισπρακτικές επιχειρήσεις και εταιρίες ενημέρωσης

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Α, 2009, pages 9-18

Issue:
Pages:
9-18
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη -με κάποιες απλές εκφραστικές μόνον διαφοροποιήσεις- απετέλεσε εισήγηση του συγγραφέα στην τακτική συνάντηση των μελών της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου της 4ης Μαρτίου 2009 στη Θεσσαλονίκη.