Κάμψη της νομικής προσωπικότητας σε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία : με την ευκαιρία της απόφασης Εφετείου Πειραιώς (Ν.Τ.) 567/2008

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Α, 2009, pages 19-34

Issue:
Pages:
19-34
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αφιερώνεται στον μαθητή, συνεργάτη και τώρα Ομ. Καθηγητή Βασίλειο Αντωνόπουλο, ως αντίδωρο για τη μακρά και πολύτιμη συνεργασία μας., Η απόφαση δημοσιεύεται κατωτέρω, στις σελίδες 144 επ. του παρόντος τεύχους.