Αδυναμία αναζητήσεως των καταβληθέντων σε τράπεζες : άρθρο 30 § 2 εδ. β' του Ν. 2789/2000

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Α, 2009, pages 50-66

Issue:
Pages:
50-66
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):