Από την προστασία του μετόχου στην προστασία του επενδυτή : παράλληλες και ειδικές μορφές προστασίας

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Β, 2009, pages 273-295

Issue:
Pages:
273-295
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα μελέτη αποδίδει, κατά βάση, εισήγηση του συγγραφέα στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου στην Καστοριά (31.10 - 2.11.2008) και αποτελεί προδημοσίευση από τον οικείο τόμο με όλες τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις του εν λόγω Συνεδρίου.